Toegang

MVO verslag 2017 : zeer positieve evoluties

23 mei 2018

GEFCO, een wereldspeler in de complexe industriële supply chain en de Europese leider in automotive logistiek, heeft zijn nieuwe "Maatschappelijk verantwoord ondernemen" verslag gepubliceerd, waarin zeer positieve ontwikkelingen op het gebied van duurzame ontwikkeling worden belicht. De nieuwe signatuur "Partners, Unlimited" weerspiegelt zijn engagement op basis van samenwerking en sterke interacties met zijn stakeholders.

Het milieu vormt de kern van de strategie van de Groep

In overeenstemming met de tien principes van het Global Compact van de VN (UN Global Compact), erkent de Groep het belang van de waarden van duurzame ontwikkeling en bevestigt zij haar inzet voor het milieu, mensenrechten, internationale arbeidsnormen en de strijd tegen corruptie.

In de afgelopen twee jaar heeft GEFCO het doel bereikt om de CO2-uitstoot met 2% per jaar te verminderen. Tijdens deze periode werkte de Groep samen met zijn klanten en leveranciers om de koolstofimpact op de volledige supply chain te verminderen, door middel van diensten zoals Castor, een software waarmee klanten hun uitstoot van broeikasgassen kunnen meten en verminderen. GEFCO heeft ook een verantwoord inkoopcharter opgesteld dat is ondertekend door de leveranciers en onderaannemers van de Groep. Tegen het einde van 2017 hadden meer dan 1.100 partners van de Groep dit charter ondertekend, waarbij werd overeengekomen om te voldoen aan de milieunormen voor gebruikte voertuigen en eco-driving training te volgen.

Om de sociale en milieu-impact van zijn activiteiten te evalueren, neemt GEFCO deel aan talrijke evaluatie- en certificeringsprogramma's. In 2017 behaalden 59 GEFCO-sites de vernieuwing van hun ISO 14001-certificering en in hetzelfde jaar ontving de Groep een B-score van het Carbon Disclosure Project (CDP), waarmee de eerdere D-score die ze in 2015 behaalde aanzienlijk werd verbeterd. GEFCO ontving ook een 60/100 rating van EcoVadis, die bedrijven beoordeelt op het gebied van sociale, milieu-, bedrijfsethiek en verantwoorde inkoop. Dit bevestigt de positieve resultaten van de GEFCO-groep op deze gebieden.

Verantwoorde service-aanbiedingen

Om aan zijn milieudoelstellingen te voldoen, investeert GEFCO in milieuvriendelijke oplossingen voor de supply chain. Bijvoorbeeld:

  • Een nieuwe versie van de CADIS OPTIM-software voor het optimaliseren van vrachtwagenreizen. Tests hebben geleid tot winsten van 15% op de afgelegde kilometers, 4% meer opvulling en 9% minder vrachtwagens op de weg.
  • De ontwikkeling van multimodaal transport en de promotie van alternatieve routes, zoals de Zijderoute. Naast het leveren van kosten die tien keer lager zijn dan die van het luchtvervoer en de doorlooptijden in de helft in vergelijking met het zeevervoer, vermindert het spoorvervoer de milieueffecten aanzienlijk met vijf keer minder emissies dan zeevervoer.
  • "Groene" opslagoplossingen zoals de GEFCO-wagenpark in Courgenay, waarin zich de krachtigste fotovoltaïsche krachtcentrale van Zwitserland bevindt. In 2017 bereikte GEFCO een besparing van 8% op het energieverbruik dankzij haar inspanningen op meer dan 50 locaties.

Ontwikkel een cultuur van Infinite Proximity™

In 2017 heeft GEFCO tien emblematische principes gedefinieerd als kern van haar bedrijfscultuur. Deze tien principes, gegroepeerd onder het Infinite Proximity™-programma, begeleiden de acties en beslissingen van werknemers en dienen als richtlijnen voor de ontwikkeling van GEFCO. De lancering van het programma bood het hele Executive Committee de gelegenheid om de principes van Infinite Proximity™ te bespreken met meer dan 2.000 managers in 12 landen in Europa, Azië en Zuid-Amerika.

Om het belang van medewerkersbetrokkenheid en eerlijke menselijke praktijken te erkennen, baseert de Groep haar aanwervingsbeleid op vier pijlers: transparantie, zichtbaarheid, efficiëntie en assertiviteit. HR-managers uit verschillende landen zijn getraind om rekruteringspraktijken te standaardiseren en het employer brand te promoten. De Groep werkt ook samen met universiteiten en business schools om jong talent aan te trekken. In 2017 werden 1.920 werknemers aangeworven met een vast contract, een stijging van 27% ten opzichte van 2016. GEFCO ontving ook het label "Happy Trainees" voor het tweede jaar op rij en werd zesde in de categorie "Internationaal".

Deel