Toegang

Geen schorsing van de kilometer heffing in België

22 april 2016

Geen schorsing van de kilometer heffing in België - enkel de facturatie is tijdelijk geschorst.

In tegenstelling tot wat in sommige media's werd aangekondigd is de kilometer heffing in België niet geschorst.

Echter om sommige problemen, die gelinkt zijn aan de lancering van deze heffing, op te lossen  hebben de operator en de bevoegde regering de facturatie tijdelijk moeten stoppen. Van zodra het systeem goedgekeurd is, zal de uitgifte van de facturen teruggenomen worden op de totale bedragen. 

De kilometer heffing zal dus wel van toepassing zijn vanaf 1 april 2016 zoals eerder aangekondigd. De transportfirma's zijn er niet in geslaagd de annulatie van deze heffing te krijgen.

Deel