Meer informatie over de kilometerheffing ter Belgie

Geen schorsing van de kilometer heffing in België

Geen schorsing van de kilometer heffing in België - enkel de facturatie is tijdelijk geschorst.

Gefco on Twitter
GEFCO loopbaan
Toegang klanten
NL netwerk